II Wojna Karpiowa Invadera „WIelkopolska vs Reszta Świata” – 21.06-25.06.2017 r.

Udostępnij
Facebooktwitterpinterestlinkedin

 

 

ii_wojna_karpiowa_invadera_baner_779_448_3

 

 

–   II Wojna Karpiowa Invadera , Wielkopolska vs Reszta Świata na łowisku Nekielka. Termin zawodów to 21-25.06.2017 r.

Nagradzane są 3 pierwsze miejsca + nagroda za największa rybę. Nagrody w postaci gotówki i sprzętu karpiowego ufundowały firmy Invader i Salon Wędkarski WIK.

Ufundowany również został specjalny puchar dla najlepszego zespołu z Wielkopolski, oraz spoza Wielkopolski.

Wpisowe tylko 800 zł !

Liczba startujących dwuosobowych teamów – max 26

Zapisy na obie edycje zawodów można już dokonywać:

– telefonicznie u Adama Krugiołki – tel: 669 296 000

– mailowo, pisząc na adres: info@invaders-team.pl

 

 

Regulamin Zawodów:

Wpłatę 400 zł (reszta kwoty tj. 400 zł, do 31.03.2017), lub od razu całość wpisowego 800 zł należy uiścić na konto:

PKO BP   55 1020 4027 0000 1402 0448 5397 – Adam Krugiołka. Ul Kolejowa 22, Gruszczyn

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Każdy startujący zespół otrzyma od organizatorów upominkowy pakiet startowy. Codziennie podczas trwania zawodów każdy startujący zespół otrzyma ciepły posiłek zaczynając od czwartku.

 

Organizatorem zawodów jest firma INVADER, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów.

Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.

Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy, pod rygorem wykluczenia z zawodów. W zawodach wystartuje max. 26 Teamów Karpiowych.

Po zakończeniu losowania ekipy będą mogły dojechać samochodami w rejon wylosowanego wcześniej stanowiska – celem wypakowania sprzętu. Do godziny 14:00 tj. rozpoczęcia wędkowania wszystkie samochody muszą być odstawione – zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych tj. parkingach. Na teren zawodów nie będą wpuszczane przyczepy kempingowe, na każdym z brzegów jeziora ustawione są toalety.

Ubezpieczenia (OC i NW) startujących w zawodach dokonują instytucje delegujące ich lub sami zawodnicy. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami przez zawodników jak i gości odwiedzających uczestników zawodów. Osoby odwiedzające startujących, przed wejściem na teren zawodów muszą powiadomić organizatorów lub sędziów zawodów o odwiedzinach danej ekipy, następnie po uzyskaniu zgody mogą udać się do danej ekipy wyłącznie pieszo, pojazdy muszą zostać pozostawione na I lub II parkingu wjazdowym. Teamy startujące w zawodach wyrażają zgodę na filmowanie ich, robienie im zdjęć podczas trwania zawodów jak również na dowolne wykorzystanie (publikację) przez organizatorów wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.

 

REJESTRACJA

Każda Ekipa startująca w zawodach jest zobowiązana do zarejestrowania się w biurze organizacyjnym zawodów w godzinach podanych w terminarzu zawodów. W celu rejestracji prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Teamy, które nie zgłoszą się do rejestracji, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. Nie będzie im również zwrócone wpisowe. Zespół, który zgłosi do zawodów asystenta, również musi go zarejestrować. Koszt startu asystenta w zawodach wynosi 200 zł, otrzymuje on okolicznościową czapkę, oraz codziennie obiady. Obowiązki asystenta opisane są w regulaminie zawodów.

 

 LOSOWANIE STANOWISK

Każdy ze startujących Teamów musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk. Losowanie będzie przebiegać w następujący sposób:

Gość honorowy wylosuje numer drużyny, która rozpocznie losowanie. Drużyna ta wylosuje z I-go koszyka jeden słoiczek z numerem stanowiska na którym będzie łowić podczas trwania zawodów. Następnie z II-go koszyka wylosują numer następnej drużyny, która podejdzie do losowania itd. Przygotowany jest jeden numer łowiska tzw. ”Joker”. Drużyna, która wylosuje ten słoiczek ma prawo wyboru dowolnego, stanowiska z puli jeszcze nie wylosowanych i wolnych.

                                              NAGRODY

Nagrody otrzymają 3 pierwsze ekipy w ogólnej klasyfikacji:

 

I –   miejsce :  – 3000 zł w gotówce, Start w zawodach PCM 2017 na Dębowej, nagrody                               rzeczowe, puchary, medale okolicznościowe,

 

II-   miejsce :  – 2000 zł w gotówce, nagrody rzeczowe, puchary, medale okolicznościowe,

 

III- miejsce :  – 1000 zł w gotówce, nagrody rzeczowe, puchary, medale okolicznościowe,

 

Puchar dla najlepszej drużyny z Wielkopolski i spoza Wielkopolski

 

Łowca największej ryby otrzyma puchar, medal okolicznościowy oraz nagrodę niespodziankę.                         W przypadku  sklasyfikowania  mniej niż 3 ekip, nagrody zostaną przyznane ekipom, które złowiły ryby. W sytuacji gdy żadna z ekip biorących udział w zawodach  nie złowi ani jednej ryby,  przyznane zostaną jedynie nagrody „pocieszenia”, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących ekip.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na www.invaders-team.pl . Sponsorem nagród rzeczowych jest Salon Wędkarski WIK – Wojciech Siniłło. Z  zawodów tych  przeprowadzane będą relacje on-line na FB.

Patron medialny:- magazyn Świat Karpia,

 

 

TERMINARZ ZAWODÓW:

—————————————

Środa (21.06.2017r.)

      8:00-10:00  rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów.

               10:00  oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska, sondowanie dna, nęcenie,

               14:00  rozpoczęcie łowienia.

Czwartek-Sobota (21-25.06.2017r.)

czas trwania zawodów

Niedziela (25.06.2017r.)

               10:00  zakończenie zawodów.

               12:00  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

Regulamin asystenta:

 

Asystent zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:

 

-rozbijaniu obozowiska- namiotów, szykowaniu sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, podbieranie i wypinanie ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania.

 

Regulamin zawodów:

 1. Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
 2. Rozbijanie obozowiska dozwolone jest  zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
 3. Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie oraz hol ryb musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 4. Nie dopuszcza się wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.
 5. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
 6. W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie maksymalnie trzech markerów.
 7. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, zabrania się stosowania łódek zdalnie sterowanych celem wywożenia zestawów i nęcenia łowiska.
 8. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu  muszą zostać odstawione na parkingi.
 9. Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.
 10. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
 11. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.
 12. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do kolan/ w granicach własnego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest, (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana
 13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
 14. Wypięcie ryby nastąpić musi na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
 15. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym/1 worek – 1 ryba/. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
 16. Złowioną rybę ekipa zgłasza sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody.
 17. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem zaopatrzenia rany.
 18. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
 19. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie i Amury, o masie od  3 kg, wagę ryby zaokrągla się do 10dag
 20. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15 min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu  i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona  z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 22. W klasyfikacji generalnej liczyć się będzie waga 3 największych ryb spośród wszystkich złowionych przez zespół podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb przez kilka Teamów, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła największą rybę.
 23. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.
 24. Startujący zawodnicy zgadzają się na robienie zdjęć, filmów i używanie ich przez organizatorów zawodów jako materiał promocyjny w dowolnych materiałach i mediach.
 25. Życzymy tzw. „połamania kijów”.

 

Obserwuj nas
Facebookpinterestinstagram