III Wojna Karpiowa INVADERA 10-13.05 2018 – Eliminacje do PCM 2018

Udostępnij
Facebooktwitterpinterestlinkedin

 

 

 

Maj tego roku przyniesie nową odsłonę tradycyjnej potyczki organizowanej przez ekipę Invadera, odbywającej się na terenie Wielkopolski jaką jest Wojna Karpiowa. W tym roku trzecia już edycja tej imprezy przeniosła się na bardziej miejską wodę, a mianowicie –  Stawy Dębina w Parku Dębińskim w centrum Poznania. „Urban fisfing” staje się coraz bardziej popularny z roku na rok, więc i my chcemy udostępnić zawodnikom ten rodzaj rywalizacji.

W tym roku do grona sponsorów głównych, obok firmy Invader, dołączył Centrum Wędkarskie Maniak Leszno.

Imprezę swoim patronatem medialnym objął jak co roku Świat Karpia, oraz w tej edycji dołączył do partnerów portal Karpiostrada.pl

Aby podkręcić atmosferę rywalizacji wspomnimy tylko, iż zawody te uzyskały status eliminacji do Polish Carp Masters 2018 i zwycięski zespół będzie miał możliwość startu w tej ogólnopolskiej imprezie rozgrywanej na zbiorniku Dębowa.

 

 

Poniżej zamieszczamy listę startową zawodników startujących w imprezie, oraz regulamin zawodów.

 

lp Nazwisko
1 Stanisław Poljański i Marian Sikora – Anaconda Team
2 Krystian Winnowicz i Mateusz Podgórski , oraz Aleksander Winnowicz – Maniak Team
3 Remigiusz Rurek i Przemysław Rurek – Rurek Team
4 Wojciech Siniłło i Wiesław Stańczyk – WIK Team
5 Marcin Appelt i Agnieszka Graczyk – Lemur Team
6 Robert Adam i Mateusz Górka – Lemur Team II
7 Robert Zieliński i Norbert Zieliński – Invader’s Team
8 Mateusz Kraszewski i Darek Pintera – Invader’s Team
9 Jakub Tomczyk i Mateusz Kwieciński – Invader’s Team
10 Przemysław i Sylwester Woźniak – Sazan Team
11 Team Carp Królewscy
12 Piotr Michałowski i Michał Łakomy – Own Team
13 Konrad Tasiński i Paweł Rabczuk – Karpiostrada.pl Team
14 Bartek Nowak i Robert Judek – Own team
15 Damian Strojny i Damian Nowacki – Invader’s Team

 

REGULAMIN  „III WOJNY KARPIOWEJ INVADERA”  na stawach Dębina w Poznaniu 2018 w dniach 10.05-13.05.2018

 

1/ W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz niezrzeszeni.

2/ Warunkiem uczestnictwa jest wpłata startowego w wysokości 800.00 PLN oraz zgłoszenie pisemne na adres mailowy: office@invader.com.pl,

Całość kwoty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wysłania na adres mailowy zawodników numeru konta i regulaminu.

Liczba miejsc ograniczona (max 15 ekip).

3/  Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku przybycia tylko jednej osoby z drużyny dopuszcza się start tej osoby, która wędkuje na 2 wędki za kwotę startowego 800 zł.

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby, odhaczanie ryb wyłącznie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego „workach  karpiowych”.

W jednym „worku karpiowym’’ może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu,  rybę  z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody.

Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.

5/  Do klasyfikacji liczą się 3 największe  karpie lub amury o wadze przekraczającej 3 kilogramy, mniejsze ryby należy natychmiast wypuścić do wody.

6/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jest jedynie z brzegu i tylko ze swojego stanowiska.

Stosowanie modeli  zdalnie sterowanych jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów, tylko w obrębie łowiska danego zespołu (w celu zanęcania i wywożenia zestawów).

Użycie środków pływających (łodzi, pontonów) całkowicie zabronione!

7/  Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznaczonej umownej połowy jeziora lub linii brzegowej. Z wylosowanych stanowisk łowienie tylko „na wprost”( za wyjątkiem skrajnych stanowisk wyczytanych przez sędziego głównego w dniu  losowania).

8/ Wchodzenie do wody w czasie zawodów, zanęcanie lub holowanie ryb tylko do wysokości ud. Każdy zawodnik wchodzący głębiej może spodziewać się, że holowana ryba nie będzie zaliczona.

9/ Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

10/ Drużyna używa nie więcej niż 2 markery .

11/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona.

12/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

13/  Klasyfikacja w systemie drużynowym  oraz nagroda za największą rybę zawodów.  

14/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny , które złowią ryby zgodnie z pkt.5 (nagrody rzeczowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowiły kilogramowo najcięższe 3 ryby.)

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb, zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

15/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników (za wyjątkiem wypadków losowych zgłaszanych i za zgodą sędziego głównego zawodów).

16/ Osoby trzecie mogą przekraczać wyznaczony sektor danej  drużyny tylko za jej zgodą.

17/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas trwania zawodów

18/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

19/ Rozpoczęcie tj. przywitanie zawodników, losowanie, – czwartek 10.05.2018 o godzinie 9.00, początek łowienia o godzinie 11.00. Koniec łowienia w niedzielę tj. 13.05.2018 o godzinie 10.00 natomiast ceremonia wręczenia nagród i pucharów o godzinie 12.00

20/ Organizator zawodów – INVADER  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

21/ Zawodnicy uczestniczący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć, oraz filmów i upublicznianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora.

22/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i losowe wynikające ze zdarzeń losowych, które mogą nastąpić podczas trwania zawodów.

23/ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od wszelkich zdarzeń na czas trwania zawodów.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na  www.invader-team.pl .

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nas
Facebookpinterestinstagram