WIELKOPOLSKA LETNIA KARPIADA 17-20.08.2023 r. – Stawy Dębina

Udostępnij
Facebooktwitterpinterestlinkedin

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na coroczne zawody z cyklu Letnia Karpiada, które także i tym razem odbędą się w sierpniowy weekend na miejskiej wodzie w Poznaniu, czyli stawach Dębina. 

Patronem medialnym imprezy jest Karpiostrada i Portal: Kto Nie Próbuje Ten Nie Holuje, a sponsorem generalnym jest firma INVADER.

 

 

 

Nagradzane są pierwsze 3 miejsca + Big fish

1 miejsce –  statuetki + nagrody rzeczowe + spożywka karpiowa

2 miejsce – Statuetki + nagrody rzeczowe + spożywka karpiowa

3 miejsce – Statuetki + nagrody rzeczowe + spożywka karpiowa

Big Fish – Statuetka + nagrody rzeczowe

Ilość miejsc mocno ograniczona, gdyż zaledwie i tylko i wyłącznie 13, no może 14, z czego kilka już zarezerwowanych mocno od dawna 🙂

 

REGULAMIN  „Wielkopolskiej Letniej Karpiady”  na stawach Dębina w Poznaniu w dniach 17.08-20.08.2023

1/ W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz niezrzeszeni.

2/ Warunkiem uczestnictwa jest wpłata startowego w wysokości 1100.00 PLN oraz zgłoszenie pisemne na adres mailowy: office@invader.com.pl,

Całość kwoty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wysłania na adres mailowy zawodników numeru konta i regulaminu.

Liczba miejsc ograniczona

3/  Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku przybycia tylko jednej osoby z drużyny dopuszcza się start tej osoby, która wędkuje na 4 wędki za kwotę startowego 1100 zł.

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby, odhaczanie ryb wyłącznie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego „workach  karpiowych”.

W jednym „worku karpiowym’’ może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu,  rybę  z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody.

Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.

5/  Do klasyfikacji liczą się 5 największych  karpi lub amurów o wadze przekraczającej 3 kilogramy. Mniejsze ryby należy natychmiast wypuścić do wody. 

6/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jest jedynie z brzegu.

Stosowanie modeli  zdalnie sterowanych jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów, tylko w obrębie łowiska danego zespołu (w celu zanęcania i wywożenia zestawów).

Użycie środków pływających (łodzi, pontonów) całkowicie zabronione!

7/  Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznaczonej umownej połowy jeziora lub linii brzegowej. Z wylosowanych stanowisk łowienie tylko „na wprost”( za wyjątkiem skrajnych stanowisk wyczytanych przez sędziego głównego w dniu  losowania).                 

8/ Wchodzenie do wody w czasie zawodów w celu zanęcania lub holowania. Każdy zawodnik wchodzący do wody może spodziewać się, że holowana ryba nie będzie zaliczona.

9/ Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

10/ Drużyna używa nie więcej niż 2 markery .

11/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona.

12/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

13/  Klasyfikacja w systemie drużynowym  oraz nagroda za największą rybę zawodów.  

14/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny , które złowią ryby zgodnie z pkt.5 (nagrody rzeczowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowiły kilogramowo najcięższe 5 ryb.)

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb, zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

15/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników (za wyjątkiem wypadków losowych zgłaszanych i za zgodą sędziego głównego zawodów).

16/ Osoby trzecie mogą przekraczać wyznaczony sektor danej  drużyny tylko za jej zgodą.

17/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas trwania zawodów

18/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

19/ Rozpoczęcie tj. przywitanie zawodników, losowanie, – czwartek 17.08.2023 o godzinie 9.00, początek łowienia o godzinie 11.00. Koniec łowienia w niedzielę tj. 20.08.2023 o godzinie 10.00 natomiast ceremonia wręczenia nagród i pucharów o godzinie 11.00

20/ Organizator zawodów – INVADER  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

21/ Zawodnicy uczestniczący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć, oraz filmów i upublicznianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora.

22/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i losowe wynikające ze zdarzeń losowych, które mogą nastąpić podczas trwania zawodów.

23/ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od wszelkich zdarzeń na czas trwania zawodów.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na  www.invaders-team.pl .

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nas
Facebookpinterestinstagram