Wielkopolska Letnia Karpiada 2018 – Eliminacje do PCM 2018

Udostępnij
Facebooktwitterpinterestlinkedin

 

 

 

Już 27.06.2018 roku rozpocznie się na łowisku Dobro Klasztornym kolejna rywalizacja w duchu karpiowej rywalizacji pod nazwą Wielkopolska letnia Karpiada.

Jak corocznie sponsorami imprezy są firmy Invader, oraz Rurek.eu.

Tak jak i w zeszłym roku tegoroczna impreza uzyskała status eliminacji do Polish Carp Masters 2018 i zwycięski zespół będzie miał możliwość startu w tej ogólnopolskiej imprezie rozgrywanej na zbiorniku Dębowa.

 

 

Poniżej zamieszczamy listę startową zawodników startujących w imprezie, oraz regulamin zawodów.

 

lp Nazwisko
1 Damian Strojny i Jacek Bartczak
2 Krystian Winnowicz i Mateusz Podgórski , oraz Aleksander Winnowicz
3 Remigiusz Rurek i Przemysław Rurek, Mieczysław Rurek
4 Wojciech Siniłło i Wiesław Stańczyk
5 Roman Porolniczak i Przemysław Porolniczak
6 Tomasz Mołczyński , Tomasz Marciniak
7 Robert Zieliński i Norbert Zieliński
8 Mariusz Piniarski i Rafał Jóźwiak
9 Roman Stefański i Grzegorz Janicki
10 Sanitskyi Oles, Tarabrin Serhii i Tarabrin Artem
11 Mazepa  Volodymyr i Hromyk Volodymyr i Mazepa  Natalya
12 Datsenko Serhii, Datsenko Oleksandr
13 Jarosław Witałka i Zbigniew Owocki
14 Mateusz Kwiecinski i Jakub Tomczyk
15 Damian Nowacki , Krzysztof Przybylak
16 Paweł Stawikowski, Marcin Ban
17 Mirosław Abramczyk i Michał Kwitek 2M Carp Team
18 Sebastian Jankowski + Partner
19 Jan i Marcin Arski
20 Michał Chudobiński + partner

 

REGULAMIN  „WIELKOPOLSKIEJ LETNIEJ KARPIADY”  W POBIEDZISKACH 2018 w dniach 27.06-01.07.2018

 

1/ W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz niezrzeszeni.

2/ Warunkiem uczestnictwa jest wpłata startowego w wysokości 900.00 PLN oraz zgłoszenie pisemne na adres mailowy: office@invader.com.pl,

Pierwszą część kwoty w wysokości 500 zł należy uregulować po otrzymaniu potwierdzenia o wolnych miejscach i wpisie na listę startową. Pozostała kwotę należy uiścić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Liczba miejsc ograniczona (max 20 ekip).

3/  Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku przybycia tylko jednej osoby z drużyny dopuszcza  się  start  tej osoby, która wędkuje na 2 wędki za kwotę startowego 900 zł. Dopuszczalne jest posiadanie w drużynie jednego pomocnika.

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby, odhaczanie ryb wyłącznie na matach karpiowych dostarczonych przez organizatora zawodów, a ich przetrzymywanie  do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego  „workach  karpiowych”. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest posiłkowanie się pomocą trzeciej osoby z drużyny w wyżej wymienionych czynnościach.

W jednym „worku karpiowym’’ może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu  rybę  z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody.

Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.

Matę i worek do ważenia na zawody dostarcza organizator.

 

5/  Do klasyfikacji liczą się 3 największe  karpie lub amury o wadze przekraczającej 3 kilogramy, mniejsze ryby należy natychmiast wypuścić do wody.

6/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jest jedynie z brzegu i tylko ze swojego stanowiska.

Stosowanie modeli  zdalnie sterowanych jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów, tylko w obrębie łowiska danego zespołu (w celu zanęcania i wywożenia zestawów).

Użycie środków pływających (łodzi, pontonów) całkowicie zabronione!

7/  Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznaczonej umownej połowy jeziora lub linii brzegowej. Z wylosowanych stanowisk łowienie tylko „na wprost”( za wyjątkiem skrajnych stanowisk wyczytanych przez sędziego głównego w dniu  losowania).

8/ Wchodzenie do wody w czasie zawodów, zanęcanie lub holowanie ryb tylko do wysokości ud. Każdy zawodnik wchodzący głębiej może spodziewać się, że holowana ryba nie będzie zaliczona.

9/ Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

10/ Drużyna używa nie więcej niż 4 markery .

11/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona.

12/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

13/  Klasyfikacja w systemie drużynowym  oraz nagroda za największą rybę zawodów.  

14/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny , które złowią ryby zgodnie z pkt.5 (nagrody rzeczowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowiły kilogramowo najcięższe 3 ryby.)

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

15/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników (za wyjątkiem wypadków losowych zgłaszanych i za zgodą sędziego głównego zawodów).

16/ Osoby trzecie mogą przekraczać wyznaczony sektor danej  drużyny tylko za jej zgodą.

17/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas trwania zawodów

18/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

19/ Rozpoczęcie tj. przywitanie zawodników, losowanie, – środa 27.06.2018 o godzinie 9.00, początek łowienia o godzinie 12.00. Koniec łowienia w niedzielę tj. 01.07.2018 o godzinie 10.00 natomiast ceremonia wręczenia nagród i pucharów o godzinie 12.00

20/ Organizator zawodów – INVADER  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

21/ Zawodnicy uczestniczący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć, oraz filmów i upublicznianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora.

22/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i losowe wynikające ze zdarzeń losowych, które mogą nastąpić podczas trwania zawodów.

23/ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od wszelkich zdarzeń na czas trwania zawodów.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na  www.invaders-team.pl .

Obserwuj nas
Facebookpinterestinstagram