Wielkopolska Letnia Karpiada 2019 – stawy Dębina

Udostępnij
Facebooktwitterpinterestlinkedin

 

 

 

W tym roku Wielkopolska Letnia Karpiada wystartuje na stawach Dębina w Poznaniu. Czas trwania imprezy to dłuuuugi weekend sierpniowy, czyli 15-18.08.2019.

Zawody są jednocześnie eliminacjami do PCM 2019.

 

 

patronem medialnym imprezy jest Karpiostrada.pl

Poniżej wklejamy regulamin imprezki: 🙂

REGULAMIN  „Wielkopolskiej Letniej Karpiady”  na stawach Dębina w Poznaniu 2019 w dniach 15.08-18.08.2019

 

1/ W zawodach uczestniczyć mogą wędkarze zrzeszeni w PZW oraz niezrzeszeni.

2/ Warunkiem uczestnictwa jest wpłata startowego w wysokości 900.00 PLN oraz zgłoszenie pisemne na adres mailowy: office@invader.com.pl,

Całość kwoty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wysłania na adres mailowy zawodników numeru konta i regulaminu.

Liczba miejsc ograniczona (max 15 ekip).

3/  Łowienie w dwuosobowych drużynach na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku przybycia tylko jednej osoby z drużyny dopuszcza się start tej osoby, która wędkuje na 2 wędki za kwotę startowego 900 zł.

4/  Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby, odhaczanie ryb wyłącznie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia  przez  sędziego  tylko  w  przeznaczonych do tego „workach  karpiowych”.

W jednym „worku karpiowym’’ może znajdować się nie więcej jak jedna ryba. Po zważeniu,  rybę  z  należytą ostrożnością  trzeba wypuścić  do  wody.

Używanie środka odkażającego dla ryb, szczególnie w miejscach ukłucia od haka obowiązkowe.

5/  Do klasyfikacji liczą się 3 największe  karpie lub amury o wadze przekraczającej 2 kilogramy, mniejsze ryby należy natychmiast wypuścić do wody.

6/  Zanęcanie i wyrzucanie zestawów  podczas  zawodów dozwolone jest jedynie z brzegu i tylko ze swojego stanowiska.

Stosowanie modeli  zdalnie sterowanych jest dozwolone przez cały czas trwania zawodów, tylko w obrębie łowiska danego zespołu (w celu zanęcania i wywożenia zestawów).

Użycie środków pływających (łodzi, pontonów) całkowicie zabronione!

7/  Zarzucanie zestawów, łowienie oraz zanęcanie tylko do oznaczonej umownej połowy jeziora lub linii brzegowej. Z wylosowanych stanowisk łowienie tylko „na wprost”( za wyjątkiem skrajnych stanowisk wyczytanych przez sędziego głównego w dniu  losowania).

8/ Wchodzenie do wody w czasie zawodów, zanęcanie lub holowanie ryb tylko do wysokości ud. Każdy zawodnik wchodzący głębiej może spodziewać się, że holowana ryba nie będzie zaliczona.

9/ Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić stanowisko ich wędki muszą zostać zwinięte a zestawy wyjęte z wody.

10/ Drużyna używa nie więcej niż 2 markery .

11/ Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona.

12/ Każda zacięta ryba przed sygnałem końca zawodów musi zostać wyholowana  w ciągu 15 minut od zakończenia zawodów, w przeciwnym wypadku nie zostanie zaliczona.

13/  Klasyfikacja w systemie drużynowym  oraz nagroda za największą rybę zawodów.  

14/  Do klasyfikacji końcowej zalicza się drużyny , które złowią ryby zgodnie z pkt.5 (nagrody rzeczowe otrzymują pary w kolejności od miejsca 1 do 3, które złowiły kilogramowo najcięższe 3 ryby.)

W przypadku złowienia największej ryby o tej samej wadze, wygrywa zawodnik który złowił swoją rybę najwcześniej podczas zawodów (jako pierwszy). Jeżeli będą drużyny z tą samą wagą złowionych ryb, zwycięża ta która ma najcięższą złowioną rybę.

15/  Zakaz opuszczania terenu zawodów przez zawodników (za wyjątkiem wypadków losowych zgłaszanych i za zgodą sędziego głównego zawodów).

16/ Osoby trzecie mogą przekraczać wyznaczony sektor danej  drużyny tylko za jej zgodą.

17/ Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas trwania zawodów

18/ Niezastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją drużyny (decyzję podejmuje sędzia główny zawodów)

19/ Rozpoczęcie tj. przywitanie zawodników, losowanie, – czwartek 15.08.2019 o godzinie 9.00, początek łowienia o godzinie 11.00. Koniec łowienia w niedzielę tj. 18.08.2019 o godzinie 10.00 natomiast ceremonia wręczenia nagród i pucharów o godzinie 12.00

20/ Organizator zawodów – INVADER  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

21/ Zawodnicy uczestniczący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć, oraz filmów i upublicznianie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych organizatora.

22/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i losowe wynikające ze zdarzeń losowych, które mogą nastąpić podczas trwania zawodów.

23/ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od wszelkich zdarzeń na czas trwania zawodów.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawodów, sponsorów, rejestracji ekip na zawody, znajdziecie na  www.invaders-team.pl .

 

Tutaj natomiast znajdziecie listę uczestników:

 

1 Bartosz D.i Łukasz N.
2 Mateusz P.  – Maniak Team
3 Jakub T. i Mateusz K.
4 Wojciech T.
5 Mateusz K. i Dariusz P.
6 Krystian B.
7 Wojciech S. – WIK
8 Artur S. i Przemysław G.
9 Sebastian J., Mateusz M.
10 Alex S.
11 Grzegorz J.
12 Dominik S. – Karp Team królewscy
13 Robert Z. i Filip. Ś.
14 Arek K. – Invaders Team
15 Remik R.

 

Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia i przypominamy o sukcesywnych wpłatach wpisowego 🙂

 

 

do zobaczenia nad wodą……

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nas
Facebookpinterestinstagram